Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phú Xuân

ấp Phú Đông, Phú Xuân, Phú Tân, An Giang
02963828281
c2phuxuanpt@angiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống